a


 ..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................

 
A) Πρόγραμμα Προετοιμασίας για την
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 
Διοικητική Δικαιοσύνη
σ
 Διάρθρωση προγράμματος σπουδών

Η προετοιμασία που διενεργεί το «Ινστιτούτο Κατάρτισης στο Δίκαιο και τη Διακυβέρνηση» για το διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών ( Διοικητική Δικαιοσύνηπεριλαμβάνει δυο τύπων προγράμματα:

α)  ένα πλήρες πρόγραμμα σπουδών που περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική εξάσκηση 300 ωρών με τρία εβδομαδιαία μαθήματα.

β) δύο νέα ταχύρρυμα εξειδικευμένα προγραμμάτα για προχωρημένους  διάρκειας:

 • 40 ωρών στο Δημοσιονομικό Δίκαιο και
 • 88 ωρών στο Συνταγματικό Δίκαιο (Οργανωτικό & Δικαιώματα),  Γενικό Διοικητικό Δίκαιο, Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο, καθώς και Δίκαιο Περιβάλλοντος

Τα Πρόγραμματα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του EPLO στο κέντρο της Αθήνας (Αχαιού 16, Κολωνάκι) με απογευματινές διαλέξεις διάρκειας τεσσάρων ωρών. Προβλέπονται επιπλέον μαθήματα εξοικείωσης των σπουδαστών με περιβάλλον εξετάσεων καθώς και εξειδικευμένες διαλέξεις από έγκριτους Νομικούς που άπτονται της θεματολογίας. 

Το Πρόγραμμα Σπουδών προβλέπει την παράδοση στους καταρτιζομένους χωρίς  επιπλέον χρέωση ενός βασικού πακέτου βιβλίων από τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ το οποίο έχει προταθεί από το έγκριτο εκπαιδευτικό προσωπικό μας, καθώς και πλήρες ηλεκτρονικό πακέτο σημειώσεων και νομολογιακό υλικό που είναι απαραίτητο για την προετοιμασία τους. 

Πλεονεκτήματα Προγράμματος:

 • Εξειδικευμένο Εκπαιδευτικό Προσωπικό με την επιμέλεια του EPLO
 • Βιβλία από τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ εντός του κόστους διδάκτρων
 • Πλήρες Υποστηρικτικό Υλικό (Σημειώσεις Καθηγητών, πρόσφατη Νομολογία, νομοθετικές μεταβολές, πρακτικά θέματα, θέματα εξετάσεων κλπ)
 • Επιπλέον Μαθήματα Προσομοίωσης Εξετάσεων εντός προγράμματος
 • Κάρτα Προνομίων ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ με εκπτωτικά και άλλα οφέλη
 • Επιμορφωτικές Δράσεις σε συνεργασία με εγχώριους & διεθνείς επιστημονικούς φορείς
 • Μεθοδικότητα – Εγκυρότητα
 • Με την Εγγύηση ενός Διεθνούς Οργανισμού

ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥΣ

Τα μαθήματα λαμβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις του EPLO, Αχαιού 16, στο Κολωνάκι, μια ημέρα κάθε εβδομάδα ( Δευτέρα ή Πέμπτη 17.00 – 21.00) 

Πλεονεκτήματα Προγράμματος:

 • 2ωρο μάθημα μια φορά την εβδομάδα
 • Πολύ μικρά τμήματα
 • Εντατική και απαιτητική επαναληπτική ύλη
 • Βιβλίο των ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΣΑΚΚΟΥΛΑ εντός του κόστους διδάκτρων
 • Δωρεάν συμμετοχή σε ημερίδες σχετικές με το αναγνωστικό αντικείμενο από κορυφαίους στο είδος
 • Κάρτα Προνομίων ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΣΑΚΚΟΥΛΑ ΑΕ με εκπτωτικά και άλλα οφέλη
 Όροι και προϋποθέσεις
Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τους όρους και τις προϋποθέσεις για τα προγράμματα σπουδών.

  

.....

 
 Γενικά για το διαγωνισμό

Ο διαγωνισμός για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (Κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης) αφορά στην επιλογή των υποψηφίων για θέσεις δοκίμων Εισηγητών του Συμβουλίου της Επικρατείας, δοκίμων Παρέδρων Πρωτοδικείου των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και δοκίμων Εισηγητών του Ελεγκτικού Συνεδρίου.


Ο Διαγωνισμός διενεργείται σε δύο στάδια, προκριματικό και τελικό. Κατά το προκριματικό στάδιο, το οποίο διενεργείται περί τα τέλη Οκτωβρίου στις εγκαταστάσεις της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών στη Θεσσαλονίκη, οι υποψήφιοι για την κατεύθυνση της Διοικητικής Δικαιοσύνης εξετάζονται γραπτά σε θέματα: 

α. γενικής παιδείας, 
β. συνταγματικού δικαίου, γενικού διοικητικού δικαίου και δικαίου διοικητικών διαφορών, 
γ. δημοσιονομικού δικαίου και 
δ. μίας από τις ακόλουθες τέσσερις ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική και ιταλική. 

Κατά το τελικό στάδιο, το οποίο διενεργείται κατά το μήνα Δεκέμβριο στην Αθήνα, μετέχουν μόνο όσοι έχουν επιτύχει στο προκριματικό στάδιο. 

Οι υποψήφιοι εξετάζονται προφορικά και δημόσια στην ύλη που προβλέπεται για τις εξετάσεις του προκριματικού σταδίου, καθώς και σε θέματα ευρωπαϊκού δικαίου. 

Επίσης, οι υποψήφιοι εξετάζονται προαιρετικά και σε μία έως δύο από τις ακόλουθες (πέραν της υποχρεωτικής) τέσσερις ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική και ιταλική.


 Προϋποθέσεις υποψηφιότητας στο διαγωνισμό

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι υποψήφιοι: 

α. Έχουν την ιδιότητα του Ειρηνοδίκη ή έχουν ή είχαν διετή άσκηση δικηγορίας ή είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος νομικού τμήματος, με μονοετή άσκηση δικηγορίας, ή είναι δικαστικοί υπάλληλοι με πτυχίο νομικού τμήματος νομικής σχολής και πενταετή υπηρεσία στη θέση αυτή και 
β. Έχουν συμπληρώσει το εικοστό όγδοο (28ο) και δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό πέμπτο (45ο) έτος της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο προκηρύσσεται ο διαγωνισμός.

Στην προκήρυξη του Διαγωνισμού, η οποία πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και εκδίδεται κατά το μήνα Ιούλιο ορίζεται ο αριθμός των εισακτέων, ο τόπος και ο ακριβής χρόνος έναρξης του διαγωνισμού, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 Για να διαβάσετε την προκήρυξη του Διαγωνισμού 2014 πατήστε εδώ.

Β) Πρόγραμμα Προετοιμασίας για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις Ασκούμενων Δικηγόρων

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους των Νομικών Σχολών που έχουν εγγραφεί στο Δικηγορικό Σύλλογο, έχουν πραγματοποιήσει το 18μηνο υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης και επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις του Απριλίου 2016.

Διάρκεια: 144 ώρες

Περιλαμβάνει τέσσερις τετράωρες διαλέξεις τρεις φορές την εβδομάδα, για το διάστημα από Φεβρουάριο μέχρι τη διεξαγωγή των εξετάσεων, στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

 1. 1. Αστικό Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία
 2. 2. Εμπορικό Δίκαιο
 3. 3. Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία
 4. 4. Κώδικας Δικηγόρων και Κώδικας Δεοντολογίας
 5. 5. Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητική Διαδικασία και Διοικητική Δικονομία

 

Γ) Πρόγραμμα Προετοιμασίας για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις της Νομικής Σχολής Αθηνών 

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται: σε πτυχιούχους ΑΕΙ, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και στους κατόχους πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων.

Διάρκεια: 140 ώρες 

Διδάσκονται: Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου, Συνταγματικό Δίκαιο και Γενικό Ποινικό Δίκαιο 

Λίγα λόγια για τις εξετάσεις:

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής του Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι:

Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου         Α΄ εξαμήνου

Συνταγματικό Δίκαιο                           Α΄ εξαμήνου

Γενικό Ποινικό Δίκαιο                          Β΄ εξαμήνου


Terms and Conditions | Copyright © 2014 European Public Law Organization (EPLO)